top of page
Zoeken
  • Julie

Kopie van Eerste hulp bij nieuwe wetten: vanaf 1 december is afronden verplicht

Sinds 1 december 2019 zijn ondernemingen in bepaalde gevallen verplicht om de totale aankoopsom af te ronden tot op 0,05 cent. De bedoeling achter deze nieuwe regel is het gebruik van de ‘rosse centjes’ te beperken, aangezien deze voor de staat erg duur in gebruik zijn.

Wat betekent dit voor u, als ondernemer, concreet?

1. Wanneer afronden?

Wanneer de totale aankoopsom meer bedraagt dan vijf cent en het bedrag niet eindigt op een veelvoud van vijf cent, moet u afronden. Bijvoorbeeld: wanneer ik in de supermarkt levensmiddelen aankoop, en de totale prijs aan de kassa 50, 26 euro bedraagt.

Afronden is verplicht bij cashbetalingen, maar ondernemers mogen ervoor opteren deze afronding ook bij andere betalingswijzen toe te passen. Dit is uw eigen keuze.

Een onderneming moet de aankoopsom afronden wanneer de consument fysiek in de winkel aanwezig is. Bijgevolg wordt niet afgerond bij online verkoop.

Bovendien gebeurt de afronding op de totale aankoopsom. Het is niet de bedoeling om elk artikel apart af te ronden.

Daarnaast gebeurt de afronding aan de kassa, in aanwezigheid van de consument.


2. Hoe afronden?

Het totaal bedrag wordt afgerond naar het dichtste veelvoud van vijf cent, dit kan zowel hoger als lager zijn.

- Het totaalbedrag eindigt op 1 of 2 cent: afronding naar het lagere 0,x0 cent

- Het totaalbedrag eindigt op 3, 4, 6 of 7 cent: afronding naar 0,x5 cent

- Het totaalbedrag eindigt op 8 of 9 cent: afronding naar het hogere 0,x0 cent


Bij het afronden, dienen een reeks andere regels in acht genomen te worden.

Ten eerste moet het kassaticket duidelijk aangeven wat het totaal te betalen bedrag zonder afronding is en hoeveel het totale, afgeronde bedrag bedraagt.

Indien de ondernemer ervoor kiest om enkel bij cashbetalingen af te ronden, en de consument betaalt met twee betalingswijzen (bijvoorbeeld een gedeelte in cash en een gedeelte met bancontact), dan mag de afronding enkel gebeuren op het deel dat in cash betaald wordt.


3. Wat met de ‘rosse centjes’?

Heel belangrijk is dat de munten van één en twee cent nog steeds mogen gebruikt worden als betaalmiddel. Ondernemers mogen deze dus niet weigeren als betaalmiddel en mogen deze muntstukken ook gebruiken om de consument zijn wisselgeld te geven.


4. En wat met de maaltijdcheques, ecocheques of een cadeaubons?

Wanneer de consument zijn aankopen betaalt via een maaltijd- of ecocheque of een cadeaubon, zijn de regels met betrekking tot afronding niet van toepassing. U mag de afronding dan ook niet toepassen.

16 weergaven0 opmerkingen
bottom of page