top of page

Wij verzorgen de volledige boekhouding van A tot Z .

Bij de opstart geven wij u raad op welke manier U de documenten het best kan bijhouden en bezorgen.

Vervolgens kunnen wij volgende werkzaamheden uitvoeren:

Opstart:

 • Haalbaarheidsstudie

 • Kiezen vennootschapsvorm / eenmanszaak

 • Financieel plan

 • Administratieve formaliteiten KBO / BTW / Sociaal verzekeringsfonds

 • Financieringsmogelijkheden bespreken

 • ...

BTW :

 • Aankoopfacturen verwerken

 • Verkoopfacturen verwerken

 • Financiële documenten inboeken

 • BTW aangifte ( Maandelijks/ kwartaal) indienen

 • BTW listing indienen

 • Intracommunautaire listing indienen

 • Terugvordering buitenlandse BTW

 • ...

 

Boekhouding:

 • Tussentijdse afsluitingen

 • Jaarlijkse afsluitingen

 • Opstellen balans en resultatenrekening

 • Resultaatsanalyse

 • ...

Fiscaliteit:

 • Opstellen en indienen van personenbelasting

 • Opstellen en indienen van vennootschapsbelasting

 • Diverse belastingformaliteiten

 • Begeleiding bij controles en geschillen met de fiscale administratie

 • Streven naar optimalisatie

 • ...

Vennootschapsrecht:

 • Opstellen jaarrekening

 • Assistentie bij de algemene vergadering

 • Neerlegging van de jaarrekening

 • Bijstand bij ontslag en benoeming raad van bestuur

 • Diverse publicaties in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad

 • Advies bij statuten

 • ...

Diversen:

 • Invullen structuurenquêtes / statistieken en dergelijke

 • Overnamebegeleiding

 • ...

bottom of page